OSVC156/2013
ID intern unic:  347238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 156
din  18.03.2013
cu privire la completarea anexei nr.11
la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 354
    În conformitate cu prevederile Legii nr.14 din 22.02.2013 privind importul unor fotolii rulante pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-59/175 din 15.03.2013),
O R D O N :
    1. A completa anexa nr.11 (Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale ”94”), după cum urmează:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, TV, PV
037

Legea nr.14 din 22.02.2013 privind importul unor fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități locomotorii

 

Scutiri aplicate la importul de către Asociația obștească Asociația persoanelor de vîrstă înaintată ”Vdohnovenie” din orașul Comrat a 3 fotolii rulante pentru persoane cu dizabilități locomotorii, clasificate la poziția tarifară 8713, procurate de la compania Kifas Ortopedik Urunler San. Ve Tic. Ltd. Sti, Ankara, Turcia, în cadrul contractului de cooperare pentru dezvoltare, încheiat între The Swedish Organization for Individual Relief (IM)/Reprezentanța SOIR Moldova și asociația obștească Asociația persoanelor de vîrstă înaintată ”Vdohnovenie” din Orașul Comrat, fără drept de înstrăinare.

  
    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                  Tudor BALIŢCHI


    Nr. 156-O. Chişinău, 18 martie 2013.