LPC26/2013
ID intern unic:  347271
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  01.03.2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la
Legea nr. 764-XV
din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 217
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare, compartimentul „Municipiul Chișinău” se modifică după cum urmează:
    la poziţia „localităţi din componenţa oraşelor”, cifra „2” se înlocuieşte cu cifra „3”;
    la poziţia „localităţi din componenţa satelor (comunelor)”, cifra „26” se înlocuieşte cu cifra „25”;
    poziţia „Vadul lui Vodă” va avea următorul cuprins:

„Vadul lui Vodă

Văduleni”; 

    poziţia Budeşti va avea următorul cuprins:

„Budești 

Budești”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 26. Chişinău, 1 martie 2013.