HGC230/2013
ID intern unic:  347282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 230
din  02.04.2013
cu privire la aprobarea completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 284
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul educaţiei                                                   Maia Sandu
    Ministrul culturii                                                      Boris Focşa


    Nr. 230. Chişinău, 2 aprilie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 230
din 2 aprilie 2013
COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 8 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu subpunctul 481) cu următorul cuprins:
    „481) organizează, prin intermediul instituţiilor de învăţămînt din subordine, cursuri de studiere a limbii de stat pentru integrarea străinilor în viaţa economică, socială şi culturală a Republicii Moldova;”.
    2. Punctul 6 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art. 775), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu subpunctul 41) cu următorul cuprins:
    „41) organizarea sesiunilor de acomodare socioculturală a străinilor”.
    3. Regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 15 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1284), se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins:
    „15.1 Ajutorul rambursabil îi este retras beneficiarului programului de integrare în cazul:
    a) neparticipării în mod regulat la activităţile stabilite în planul individual de integrare;
    b) nedepunerii eforturilor pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit angajamentului de integrare semnat;
    c) nerespectării normelor de disciplină, de conduită şi a celor stabilite de conducătorii cursurilor, precum şi a reglementărilor interne ale centrelor de cazare sau, după caz, ale altor locuinţe;
    d) neinformării Biroului migraţie şi azil cu privire la orice schimbare de natură să afecteze prezenţa la activităţile de integrare”.
    4. Punctul 4 din Regulamentul privind funcţionarea Ghişeului unic de documentare a străinilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 259-263, art. 1318), cu modificările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) recepţionează cererile de solicitare a activităţilor de integrare prevăzute de Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.”