LPC43/2013
ID intern unic:  347330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 43
din  22.03.2013
pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 256
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. –  Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74,  art. 195), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 107  alineatul  (3) se completează în final cu textul „ , precum şi persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082”.
    2. Articolul 108 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Graţierea nu se aplică persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.”
    3. Articolul  109 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr. 43. Chişinău, 22 martie 2013.