HGM235/2013
ID intern unic:  347381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 235
din  04.04.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 289
    MODIFICAT
   
HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 235. Chişinău, 4 aprilie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 235
din 4 aprilie 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    [Pct.2 abrogat prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614]

    3. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în coloana „Efectivul-limită al personalului, total”, cifra „66” se substituie cu cifra „74”;
    2) în coloana „Inclusiv:” subcoloana „componenţa de bază”, cifra „66” se substituie cu cifra „74”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 89) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7 al hotărîrii, cifra „1457” se substituie cu cifra „1447”, iar cifra „1301” se substituie cu cifra „1291”;
    2) în anexa nr.2 capitolul II „Lista posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră”:
    la poziţia 14, cifra „9” se substituie cu cifra „8”;
    la poziţia 15, cifra „3” se substituie cu cifra „4”;
    poziţia 16 se exclude;
    la poziţia 17, cifra „9” se substituie cu cifra „4”;
    la poziţia „Total”, cifra „119” se substituie cu cifra „109”.
    5. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare,  cifra „99” se substituie cu cifra „101”.