LPC52/2013
ID intern unic:  347430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  28.03.2013
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la
Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 273
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Compartimentul „Raionul Taraclia” din anexa nr. 3 la Legea   nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia „oraşe”,  cifra „1” se înlocuieşte cu cifra „2”;
    la poziţia „sate (comune)”,  cifrele „14” se înlocuiesc cu cifrele „13”;
    la poziţia „localităţi din componenţa satelor (comunelor)”, cifrele „25” se înlocuiesc cu cifrele „24”;
    la subcompartimentul „Oraşe”, după poziţia „Taraclia” se introduce următoarea  poziţie:
Tvardița
 
”;
    la subcompartimentul  „Sate (comune)”, poziţia „Tvardiţa”  se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 52. Chişinău, 28 martie 2013.