HGC268/2013
ID intern unic:  347456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 268
din  17.04.2013
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului

Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 322
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) poziţiile 7, 9, 29, 73 şi 78 vor avea următorul cuprins:
    „7. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;
    „9. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”;
    „29. Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    „73. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”;
    „78. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) se completează în final cu următoarele poziţii:
    „82. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova
    83. Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)
    84. Comisia Naţională de Integritate
    85. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    86. Centrul Naţional de Expertize Judiciare
    87. Fondul republican de susţinere socială a populaţiei
    88. Inspecţia Socială
    89. Agenţia de Transplant
    90. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
    91. Centrul Militar Chişinău
    92. Inspectoratul General al Poliţiei
    93. Departamentul trupelor de carabinieri
    94. Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne
    95. Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei al Ministerului Afacerilor Interne
    96. Academia „Ştefan cel Mare”
    97. Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne
    98. Clubul sportiv central „Dinamo”
    99. Agenţia de Asigurare a Calităţii
    100. Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură
    101. Agenţia pentru Eficienţă Energetică
    102. Inspectoratul Energetic de Stat
    103. Institutul Naţional de Standardizare
    104. Institutul Naţional de Metrologie
    105. Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova
    106. Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
    107. Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
    108. Universitatea Agrară de Stat din Moldova”.
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 614); cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 4 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) serviciile Sistemului de identificare electronică a funcţionarului public”;
    2) punctul 5 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) la aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT 

    Nr. 268. Chişinău, 17 aprilie 2013.