LPC40/2013
ID intern unic:  347483
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 40
din  21.03.2013
pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 280
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolele 1801 şi 1802 cu următorul cuprins:
    .„Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii
                                mass-media sau intimidarea pentru critică
    (1) Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media  sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 4 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2):
    a) săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei;
    b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
    c) însoţite de sustragerea sau deteriorarea materialelor sau echipamentului jurnalistului în scopul împiedicării activităţii jurnalistice,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 1000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 1802. Cenzura
    (1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustificată de a răspîndi anumite informaţii, impusă de către conducerea mass-media publice,
    se pedepseşte cu amendă de la 300 la 500 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Indicaţia funcţionarului public sau a persoanei care exercită funcţie de demnitate publică cu privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaţilor mass-media, precum şi orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răspîndirii informaţiei
    se pedepsesc cu amendă de la 300 la 1000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian  LUPU

    Nr. 40. Chişinău, 21 martie 2013.