LPC73/2013
ID intern unic:  347495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  11.04.2013
cu privire la modificarea articolului 1012 din
Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 292
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1012 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1012. Achitarea T.V.A. pentru livrările
                               producţiei de fabricaţie proprie
                               din fitotehnie şi horticultură
                               în formă naturală, producţiei
                               de fabricaţie proprie din
                               zootehnie în formă naturală,
                               masă vie şi sacrificată
                               şi pentru livrările de zahăr
                               din sfeclă de zahăr ca producţie
                               de fabricaţie proprie, efectuate
                               de agenţii economici
    (1) Agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări conform art. 96 lit. a).
    (2) Restul de 60% din suma T.V.A. înregistrată şi acumulată rămîne la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi va fi folosit exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 73. Chişinău, 11 aprilie 2013.