OMEC62/2013
ID intern unic:  347536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 62
din  17.04.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 26.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 92-95     art Nr : 445
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                          Valeriu LAZĂR

    Nr. 62. Chişinău, 17 aprilie 2013.
Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 62 din 17 aprilie 2013

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
 impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal

de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
331.
„RONIDAL” S.R.L.
cod fiscal 1013600003743
Nr. 17 din 01 februarie 2013
Nr. 22 din 01 februarie 2013
18.2
18.2
332.
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
F/nr. din 01 martie 2013
 
18.2
 
333.
„ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 04/13 din 28 ianuarie 2013
Nr. 20 din 02 aprilie 2013
18.2
18.2
334.
Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761
Nr. 01 din 26 martie 2013
18.2
335.
Î.C.S. „TEXTRE” S.R.L.
cod fiscal 1002600039304
Nr. 16 din 04 aprilie 2013
Nr. 18 din 10 aprilie 2013
18.2
18.2
336.
„VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 02 din 18 februarie 2013
18.2