LPC80/2013
ID intern unic:  347638
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 80
din  18.04.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 96a     art Nr : 316d
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este autorizată să realizeze programe cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii din contul transferurilor de la bugetul de stat prevăzute pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii, pentru necesităţile care nu sînt prevăzute a fi finanţate la alin. (4).”
    Art. II. – Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263–269, art. 853) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „23 611 476,2” şi „874 832,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „23 980 290,5” şi „1 243 647,0”.
    2. La articolul 5, cifrele „856 436,2” se substituie cu cifrele „802 288,4”.
    3. La articolul 6, cifrele „2 143 049,1” se substituie cu cifrele „2 073 301,1”.
    4. La articolul 9, cifrele „21 550,4”, „15 154,7” şi „1 251,4” se substituie, respectiv, cu cifrele „22 909,9”, „16 514,2” şi „1 340,4”.
    5. Anexa nr.1:
    la poziţia „CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele „23 611 476,2” se substituie cu cifrele „23 980 290,5”;
    la poziţia grupei principale „6. Învăţămîntul”, cifrele „1 909 291,9” se substituie cu cifrele „1 955 469,9”;
    la poziţia grupei „6.4. Învăţămînt superior”, cifrele „596 213,4” se substituie cu cifrele „642 391,4”;
    la poziţia grupei principale „9. Ocrotirea sănătăţii”, cifrele „2 947 496,2” se substituie cu cifrele „2 901 318,2”;
    la poziţia grupei „9.3. Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie”, cifrele „269 938,0” se substituie cu cifrele „318 616,0”;
    la poziţia grupei „9.7. Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, cifrele „2 143 049,1” se substituie cu cifrele „2 048 193,1”;
    la poziţia grupei principale „10. Asigurarea şi asistenţa socială”, cifrele „4 068 298,7” se substituie cu cifrele „4 437 113,0”;
    la poziţia grupei „10.23. Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat”, cifrele „856 436,2” se substituie cu cifrele „802 288,4”;
    după poziţia „10.23. Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat” se introduce următoarea poziţie:

„Susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari

de pensii și alocații sociale

        10
         24
422 962,1”
     la poziţia „DEFICIT (-)”, cifrele „-874 832,7” se substituie cu cifrele „ -1 243 647,0”;
    compartimentul „SURSE DE FINANŢARE” va avea următorul cuprins:
SURSE DE FINANŢARE


1 243 647,0
Interne


186 858,0

Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară (net)480 000,0

Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat convertite-200 000,0

Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru stabilitate financiară-93 142,0
Externe


893 945,3

Intrări de împrumuturi externe1 611 432,8

Rambursări de împrumuturi externe-717 487,5

Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public250 000,0

Modificarea soldurilor la conturi-87 156,3

    6. Anexa nr. 2:
    la compartimentul „128. Ministerul Sănătăţii”, partea introductivă „Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale „6. Învăţămîntul”, grupa „6.4. Învăţămînt superior”, partea generală a grupei principale „9. Ocrotirea sănătăţii”, grupa „9.3. Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie” şi grupa „9.6. Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total1 096 121,4
690 649,5
130 675,9
 
274 796,0
Cheltuieli curente


100
682 382,3
568 011,4
114 370,9
 
 
dintre care cheltuieli de personal


111, 112, 116
301 686,9
242 970,5
58 716,4
 
 
Cheltuieli capitale


200
413 739,1
122 638,1
16 305,0
 
274 796,0

 dintre care investiţii capitale în construcţii241
5 301,4
3 500,0
1 801,4
 
 

Învăţămîntul
6
 
  
274 243,8
252 554,0
21 689,8
 
 
Cheltuieli curente
6
 
100
224 620,1
203 708,7
20 911,4
 
 
      dintre care cheltuieli de personal
6
 
111, 112, 116
41 800,3
31 143,2
10 657,1
 
 
Cheltuieli capitale
6
 
200
49 623,7
48 845,3
778,4
 
 

      dintre care investiții capitale în construcții

6
 
241
3 500,0
3 500,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţămînt superior
6
4
  
148 402,5
148 402,5
 
 
 
Cheltuieli curente
6
4
100
99 724,5
99 724,5
 
 
 
Cheltuieli capitale
6
4
200
48 678,0
48 678,0
 
 
 

      dintre care investiții capitale în construcții

6
4
241
3 500,0
3 500,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocrotirea sănătăţii
9
 
 
809 056,5
425 274,4
108 986,1
 
274 796,0
Cheltuieli curente
9
 
100
444 941,1
351 481,6
93 459,5
 
 
dintre care cheltuieli de personal
 
9
 
111, 112, 116
259 886,6
211 827,3
48 059,3
 
 
Cheltuieli capitale
9
 
200
364 115,4
73 792,8
15 526,6
 
274 796,0

    dintre care investiţii capitale în construcţii

9
 
241
1 801,4
 
1 801,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie
9
3
  
316 274,8
243 790,9
72 483,9
 
 
Cheltuieli curente
9
3
100
248 954,7
186 333,8
62 620,9
 
 
      dintre care cheltuieli de personal
9
3
111, 112, 116
183 053,4
152 921,5
30 131,9
 
 
Cheltuieli capitale
9
3
200
67 320,1
57 457,1
9 863,0
 
 

      dintre care investiții capitale în construcții

 
9
 
3
 
241
 
1 801,4
 
 
1 801,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii
9
6
 
137 972,9
133 517,9
4 455,0
 
 
Cheltuieli curente
9
6
100
131 532,0
127 477,0
4 055,0
 
 

      dintre care cheltuieli de personal

 
9
 
6
111, 112, 116
27 535,3
25 360,6
2 174,7
 
 
Cheltuieli capitale
9
6
200
6 440,9
6 040,9
400,0”
 
 

    la compartimentul „131. Ministerul Justiţiei”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală „10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total816 457,1
729 937,9
86 519,2


Cheltuieli curente


100
710 584,8
654 936,2
55 648,6


dintre care cheltuieli de personal


111, 112, 116
380 461,3
348 259,9
32 201,4


Cheltuieli capitale


200
105 872,3
75 001,7
30 870,6


dintre care investiţii capitale în construcţii


241
33 942,3
33 942,3
 Asigurarea şi asistenţa socială
10


102 672,5
102 672,5Cheltuieli curente
10

100
102 672,5
102 672,5Pensii ale militarilor

10
1

101 952,7
101 952,7Cheltuieli curente
10
1
100
101 952,7
101 952,7Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10
13

696,5
696,5Cheltuieli curente
10
13
100
696,5
696,5Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

23,3
23,3Cheltuieli curente
10
24
100
23,3
23,3”
    la compartimentul „132. Ministerul Apărării”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală „10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total526 448,6
504 648,6
21 800,0


Cheltuieli curente


100
519 646,7
500 252,6
19 394,1


dintre care cheltuieli de personal


 
111, 112, 116
193 226,8
188 715,2
4 511,6


Cheltuieli capitale


200
6 801,9
4 396,0
2 405,9”Asigurarea şi asistenţa socială
10


219 546,2
219 546,2Cheltuieli curente
10

100
219 546,2
219 546,2Pensii ale militarilor

10
1

212 926,1
212 926,1Cheltuieli curente
10
1
100
212 926,1
212 926,1Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10
13

6 290,0
6 290,0Cheltuieli curente
10
13
100
6 290,0
6 290,0Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

330,1
330,1Cheltuieli curente
10
24
100
330,1
330,1”
    la compartimentul „133. Ministerul Afacerilor Interne”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală „10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total1 781 943,3
1 684 533,4
60 311,2
 
37 098,7
Cheltuieli curente


100
1 692 946,3
1 644 258,5
48 687,8
 
 
dintre care cheltuieli de personal


111, 112, 116
967 578,6
959 511,7
8 066,9
 
 
Cheltuieli capitale


200
88 997,0
40 274,9
11 623,4
 
37 098,7
dintre care investiţii capitale în construcţii


 
241
8 450,0
8 450,0
 
 
 

Asigurarea şi asistenţa socială
 
10


456 911,7
456 911,7Cheltuieli curente
10

100
456 911,7
456 911,7Pensii ale militarilor

10
1

447 917,5
447 917,5Cheltuieli curente
10
1
100
447 917,5
447 917,5Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10
13

8 504,6
8 504,6Cheltuieli curente
10
13
100
8 504,6
8 504,6Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

489,6
489,6Cheltuieli curente
10
24
100
489,6
489,6”
    la compartimentul „183. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală „10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total54 890,1
54 848,1
42,0
 
 
Cheltuieli curente


100
52 753,5
52 711,5
42,0
 
 
dintre care cheltuieli de personal


111, 112, 116
26 965,1
26 965,1
 
 
 
Cheltuieli capitale


200
2 136,6
2 136,6
 
 
 
dintre care investiţii
capitale în construcţii


241
2 136,6
2 136,6
 
 
 

Asigurarea şi asistenţa socială
 
10


14 705,0
14 705,0Cheltuieli curente
10

100
14 705,0
14 705,0Pensii ale militarilor

10
1

14 650,5
14 650,5Cheltuieli curente
10
1
100
14 650,5
14 650,5Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10
13

52,3
52,3Cheltuieli curente
10
13
100
52,3
52,3Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

2,2
2,2Cheltuieli curente
10
24
100
2,2
2,2”
    la compartimentul „285. Serviciul de Informaţii şi Securitate”, partea introductivă „Cheltuieli, total” şi grupa principală „10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins: 
Cheltuieli, total168 388,2
163 869,5
4 518,7


Cheltuieli curente


100
163 841,5
160 022,8
3 818,7


dintre care cheltuieli de personal


 
111, 112, 116
73 488,6
72 066,7
1 421,9


Cheltuieli capitale


200
4 546,7
3 846,7
700,0”Asigurarea şi asistenţa socială
10


52 681,5
52 681,5Cheltuieli curente
10

100
52 681,5
52 681,5Pensii ale militarilor

10
1

51 256,5
51 256,5Cheltuieli curente
10
1
100
51 256,5
51 256,5Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10
13

1 421,1
1 421,1Cheltuieli curente
10
13
100
1 421,1
1 421,1Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

3,9
3,9Cheltuieli curente
10
24
100
3,9
3,9” 
    compartimentul „289. Casa Naţională de Asigurări Sociale” va avea următorul cuprins:

289. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Cheltuieli, total
2 952 971,4
2 952 971,4Asigurarea şi asistenţa socială

10


2 952 971,4
2 952 971,4Cheltuieli curente
10

100
2 952 971,4
2 952 971,4Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat

10
21

1 728 570,0
1 728 570,0Cheltuieli curente
10
21
100
1 728 570,0
1 728 570,0Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat

 
 
10
 
 
23

802 288,4
802 288,4Cheltuieli curente
10
23
100
802 288,4
802 288,4Susținere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale

10
24

422 113,0
422 113,0Cheltuieli curente
10
24
100
422 113,0
422 113,0”   
    compartimentul „322. Compania Naţională de Asigurări în Medicină” va avea următorul cuprins:


322. Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Cheltuieli, total

 
 
  
2 073 301,1
2 073 301,1
 
 
 

Ocrotirea sănătăţii

9
 
  
2 073 301,1
2 073 301,1
 
 
 
Cheltuieli curente
9
 
100
2 073 301,1
2 073 301,1
 
 
 

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii

9
6
  
25 108,0
25 108,0
 
 
 
Cheltuieli curente
9
6
100
25 108,0
25 108,0
 
 
 

Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

9
7
  
2 048 193,1
2 048 193,1
 
 
 
Cheltuieli curente
9
7
100
2 048 193,1
2 048 193,1”
 
 
 
   
    compartimentul „TOTAL” va avea următorul cuprins:


TOTAL

CHELTUIELI, TOTAL
23 980 290,5
20 422 737,3
729 673,4
374 959,0
2 453 982,8
Cheltuieli curente


100
18 711 466,1
17 816 742,2
614 598,4
281 187,5
 
transferuri la fondurile speciale
 
 
 
 
1 062,0
 
 
 
dintre care cheltuieli de personal
 
 
111, 112, 116
4 049 886,9
3 827 255,3
219 873,9
2 757,7
 
Cheltuieli capitale


200
5 355 112,9
2 692 283,6
115 075,0
93 771,5
2 453 982,8

dintre care investiţii capitale în construcţii

 
 
241
281 138,1
279 036,7
2 101,4
 
 
Creditarea netă


600
-86 288,5
-86 288,5”
 
 
 
    7. Anexa nr. 4:
    la poziţia „CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele „10248727,8” şi „7913268,9” se substituie, respectiv, cu cifrele „10318829,2” şi  „7983370,3”;
    la compartimentul „128. Ministerul Sănătăţii”:
    în partea introductivă, cifrele „1026373,4” şi „620901,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „1096121,4” şi „690649,5”;
    programul „80. Sănătatea publică şi serviciile medicale”, subprogramul „80.02. Intervenţii prioritare în sănătatea publică”, programul  „88. Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie” şi subprogramul „88.05. Învăţămînt superior” vor avea următorul cuprins: 
Sănătatea publică și serviciile medicale

80

809 056,5
425 274,4
108 986,1

274 796,0

„Intervenții prioritare în sănătatea publică


80
02
429 178,9
281 750,3
71 394,3

76 034,3”

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

88
 
274 243,8
252 554,0
21 689,8„Învăţămînt superior


88
05
148 402,5
148 402,5” 
    la compartimentul „131. Ministerul Justiţiei”:
     în partea introductivă, cifrele „816433,8” şi „729914,6” se substituie, respectiv, cu cifrele „816457,1” şi „729937,9”;
    programul „90. Protecţia socială” va avea următorul cuprins:   
Protecţia socială

90

102672,5
102672,5Protecţie a persoanelor în etate


90
04
102672,5
102672,5”  
    la compartimentul „132. Ministerul Apărării”:
    în partea introductivă, cifrele „526118,5” şi „504318,5” se substituie, respectiv, cu cifrele „526448,6” şi „504648,6”;
    programul „90. Protecţia socială” va avea următorul cuprins:   
Protecţia socială

90

219546,2
219546,2Protecţie a persoanelor în etate


90
04
219546,2
219546,2”  
    8. Anexa nr. 5:
    la poziţiile „TOTAL”, în ambele cazuri, cifrele „1849412,9” şi „280456,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „1850412,9” şi „281456,7”;
    la compartimentul „128. Ministerul Sănătăţii”:
    în partea introductivă, cifrele „64069,4” şi „2500,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „65069,4” şi „3500,0”;
    poziţia „6. Învăţămîntul” va avea următorul cuprins: 
Învăţămîntul
 
6
 
3 500,0
3 500,0
 
 
Învăţămînt superior
 
6
4
3 500,0
3 500,0
 
 

Reconstrucţia blocului B în Centru de simulare şi testare a abilităţilor practice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, str. 31 August 1989 nr.137, municipiul Chişinău

 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
3 500,0
 
 
 
 
 
3 500,0”
 
 
  
    la compartimentul „TOTAL”:
    poziţiile „6. Învăţămîntul” şi „6.4. Învăţămînt superior” vor avea următorul cuprins:  
Învăţămîntul
 
6
 
20 606,3
20 606,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Învăţămînt superior

 
6
4
7 500,0
7 500,0”
 
 
   
    Art. III.
– Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248–251, art. 814) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4008425,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4108425,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 100000,0 mii lei.”
    2. Anexa nr. 1:
    compartimentul I:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifrele „4078173,8” se substituie cu cifrele „4008425,8”;
    la poziţia „4. Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern”, cifrele „2142432,0” se substituie cu cifrele „2047576,0”;
    compartimentul se completează cu poziţia 6 cu următorul cuprins: 

„6. Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății

 
 25108,0”

    compartimentul II:
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifrele „4178173,8” se substituie cu cifrele „4108425,8”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), cifrele „3890531,9” se substituie cu cifrele „3885639,9”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele „65781,7” se substituie cu cifrele „5781,7”;
    la poziţia „3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele „40781,7” se substituie cu cifrele „35925,7”.
    3. Anexa nr. 2:
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total”, cifrele „3890531,9” se substituie cu cifrele „3885639,9”;
    la poziţia „b) asistenţa medicală primară”, cifrele „1167159,5” se substituie cu cifrele „1182267,5”;
    la poziţia „inclusiv medicamente compensate”, cifrele „167341,3” se substituie cu cifrele „192449,3”;
    la poziţia „d) asistenţa medicală spitalicească”, cifrele „1960541,6” se substituie cu cifrele „1940541,6”;
    la poziţia „2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total”, cifrele „65781,7” se substituie cu cifrele „5781,7”;
    la poziţia „Fondul măsurilor de profilaxie, total”, cifrele „40781,7” se substituie cu cifrele „35925,7”;
    la poziţia „b) realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire şi efectuarea screeningului privind unele maladii cu impact social deosebit”, cifrele „37081,7” se substituie cu cifrele „32225,7”.
    Art. IV. – Guvernul, pînă la finele anului 2013, va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 în vederea restabilirii sumei de 94856,0 mii lei la transferurile din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                   Liliana PALIHOVICI

    Nr. 80. Chişinău, 18 aprilie 2013.