LPC32/2013
ID intern unic:  347647
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 32
din  07.03.2013
privind Stema de Stat a Republicii Moldova
Publicat : 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103     art Nr : 318
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Stema de Stat
    Stema de Stat a Republicii Moldova (în continuare – Stema de Stat) este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei, al unităţii şi indivizibilităţii Republicii Moldova.
    Articolul 2. Descrierea şi imaginea Stemei de Stat
    (1) Stema de Stat reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.
    (2) Blazonarea Stemei de Stat este: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur; suport, în spatele scutului: o acvilă (heraldică, cu zborul coborît) naturală (cafeniu castaniu-auriu), ciocată şi membrată roşu, cruciată de aur şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur (coupé de gueules et d’azur à un rencontre d’aurochs brochant, accompagné d’une étoile à huit rais entre les cornes, d’une roze héraldique à dextre et d’un croissant contourné à senestre, le tout d’or; support, derrière l’écu: une aigle (héraldique, au vol abaissé) au naturel (brun mordoré), becquée et membrée de gueules, tenant dans son bec une croix d’or, dans sa serre dextre un rameau d’olivier de sinople et dans sa senestre un sceptre d’or).
    (3) Imaginea grafică etalon a Stemei de Stat, în versiunile color, alb-negru conturat şi alb-negru haşurat în coduri heraldice, este reprodusă în anexa nr. 1.
    (4) Imaginea reprodusă a Stemei de Stat, indiferent de dimensiunile ei, trebuie să corespundă întocmai proporţiilor imaginii grafice etalon.
    (5) Recomandările tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice la confecţionarea şi reproducerea Stemei de Stat corespund celor stabilite în anexa  nr. 2 la Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    (6) Stema de Stat poate fi confecţionată în orice mod perceptibil vizual, din orice material care nu aduce ofensă acesteia.
    Articolul 3. Respectul faţă de Stema de Stat
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii aflaţi în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect faţă de Stema de Stat şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acesteia.
    (2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care utilizează sau reproduc Stema de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acesteia.
    (3) Utilizarea Stemei de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Stemei de Stat prin murdărire, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, sfărîmare, deteriorare, înlăturare neautorizată, călcare în picioare sau prin alte acţiuni care aduc ofensă acesteia atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.
    (4) Înlocuirea şi distrugerea Stemei de Stat uzate sau deteriorate se fac de manieră ceremonioasă.
    (5) Ziua Stemei de Stat se sărbătoreşte la 27 aprilie în Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
Capitolul II
UTILIZAREA STEMEI DE STAT
    Articolul 4. Amplasarea Stemei de Stat la sedii
    (1) Stema de Stat se amplasează în mod obligatoriu:
    a) pe sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, pe plăcile indicatoare, în birourile de serviciu ale conducătorilor, în sălile de şedinţă, de protocol şi de festivităţi ale acestora;
    b) pe sediile instituţiilor de învăţămînt, ştiinţă şi cultură;
    c) pe sediile punctelor de trecere a frontierei de stat, în porturi, debarcadere, aeroporturi, gări, autogări cu trafic internaţional, precum şi pe bornele ce marchează frontiera Republicii Moldova;
    d) pe sediile organismelor internaţionale din care Republica Moldova face parte, în conformitate cu regulamentele interne ale acestora şi cu legislaţia statului acreditar.
    (2) Pe sediile prevăzute la alin. (1) lit. a)–c), Stema de Stat se amplasează pe faţada principală, în funcţie de particularităţile arhitecturale: la mijlocul faţadei clădirii, în partea superioară sau deasupra intrării principale, ori la stînga intrării principale din punctul de vedere al privitorului care intră în clădire, la o înălţime care permite să fie văzută în întregime. Dacă sediul cuprinde un complex de clădiri, Stema de Stat se amplasează pe clădirea principală.
    (3) În birourile de serviciu ale conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, Stema de Stat se amplasează pe centrul peretelui, în spatele mesei de serviciu, la o înălţime care permite să fie văzută în întregime, fără ca persoanele care stau în picioare sau la masă să o acopere cu capul.
    (4) În cazul amplasării Stemei de Stat la poarta unui complex îngrădit sau pe un panou exterior din faţa clădirii sau a complexului de clădiri, se va urmări ca Stema de Stat să fie amplasată la intrarea principală în partea stîngă din punctul de vedere al privitorului care intră în clădire sau complex şi ca aceasta să fie văzută în întregime.
    Articolul 5. Reproducerea imaginii Stemei de Stat
                       pe acte şi în sigilii
    (1) Imaginea color, alb-negru conturat sau alb-negru haşurat a Stemei de Stat se reproduce pe:
    a) actele oficiale, hîrtiile cu antet, formularele, imprimatele, ediţiile, cărţile de vizită şi plăcile indicatoare ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică, precum şi pe cele ale autorităţilor publice centrale sau locale de orice nivel;
    b) sigiliile autorităţilor menţionate la lit. a);
    c) actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;
    d) actele de stare civilă şi alte acte de model unic de stat eliberate de autorităţile publice centrale;
    e) alte acte şi sigilii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Imaginea color a Stemei de Stat se amplasează (reproduce) în mod obligatoriu pe actele:
    a) Parlamentului;
    b) Preşedintelui Republicii Moldova;
    c) Guvernului;
    d) Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    e) misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
    f) Curţii Constituţionale;
    g) Curţii Supreme de Justiţie.
    (3) Modul de confecţionare, utilizare, păstrare şi eliminare a formularelor, a tiparelor sigilare şi a altor acte şi obiecte cu valoare juridică ce poartă Stema de Stat se stabileşte de Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 6. Reproducerea imaginii Stemei de Stat pe
                        moneda naţională
    Imaginea conturată a Stemei de Stat se reproduce pe moneda naţională, pe alte semne monetare emise de Banca Naţională a Moldovei, precum şi pe biletele naţionale de loterie.
    Articolul 7. Reproducerea imaginii Stemei de Stat
                       în alte însemne şi pe obiecte
    (1) Imaginea Stemei de Stat poate fi utilizată în distincţiile de stat şi în alte însemne heraldice, vexilare, faleristice şi uniformistice de nivel naţional, simbolizînd statalitatea, în conformitate cu rigorile ştiinţifice şi numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (2) Imaginea Stemei de Stat poate fi utilizată în însemnele heraldice, vexilare, faleristice şi uniformistice teritoriale, corporative şi private numai în cazuri excepţionale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Imaginea Stemei de Stat poate fi reprodusă nestingherit pe diverse ediţii, suvenire, obiecte destinate uzanţelor de protocol realizate de Preşedintele Republicii Moldova, de Parlament sau de Guvern. Pe alte ediţii, emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc., imaginea Stemei de Stat poate fi reprodusă numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (4) Utilizarea sau reproducerea comercială a Stemei de Stat se autorizează de către Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 8. Utilizarea Stemei de Stat alături de
                        alte steme şi embleme
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi utilizate public numai steme şi alte însemne heraldice înregistrate oficial de Comisia Naţională de Heraldică în Armorialul General al Republicii Moldova.
    (2) În cazul utilizării Stemei de Stat împreună cu alte steme teritoriale, corporative sau private pe teritoriul Republicii Moldova, Stema de Stat va ocupa locul de onoare, primul din stînga sau primul de sus, iar dimensiunile liniare ale altor steme nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat.
    (3) Stemele şi alte însemne heraldice înregistrate utilizate în context cu Stema de Stat ocupă o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, şi se ordonează în conformitate cu ierarhiile teritoriale, corporative sau private, iar cele cu demnitate egală – în ordine alfabetică.
    (4) Însemnele emblematice neheraldice (embleme, mărci, sigle etc.) înregistrate oficial sau omologate în Republica Moldova se utilizează în context cu Stema de Stat şi cu alte steme din Republica Moldova ca excepţie, dacă nu ofensează demnitatea heraldică şi nu depăşesc dimensiunile liniare ale stemelor din context. Acestea se amplasează în poziţie secundară faţă de Stema de Stat şi celelalte steme şi se ordonează în modul stabilit la alin. (3).
    (5) Stemele de stat ale altor state şi emblemele organismelor internaţionale din care Republica Moldova face parte se utilizează în context cu Stema de Stat în conformitate cu cutuma internaţională. Stema de Stat a unui alt stat sau emblema unei organizaţii internaţionale poate fi utilizată pe teritoriul Republicii Moldova numai pe sediile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare respective, inclusiv pe reşedinţa şefului de misiune sau de oficiu consular, ori pe sediile organizaţiilor internaţionale respective.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la decizia Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova sau a Comisiei Naţionale de Heraldică şi cu acordul posesorului, pe teritoriul Republicii Moldova pot fi utilizate în context cu Stema de Stat şi cu alte steme înregistrate, în scopuri cognitive, didactice sau de ilustrare a relaţiilor frăţeşti, stemele naţionale, teritoriale, corporative şi private ale altor state. Acestea vor ocupa o poziţie secundară faţă de Stema de Stat, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lor liniare nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat.
    Articolul 9. Utilizarea Stemei de Stat în străinătate
    (1) Imaginea color a Stemei de Stat se plasează în mod obligatoriu pe sediile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova, pe reşedinţa şefilor acestora, precum şi în saloanele navelor sub pavilionul Republicii Moldova.
    (2) Utilizarea sau reproducerea Stemei de Stat în străinătate în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (1) se autorizează de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova în statul respectiv sau de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Şefii misiunilor diplomatice şi cei ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, de comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor supraveghea utilizarea corectă a Stemei de Stat în străinătate.
    (4) Guvernul Republicii Moldova ia act de acţiunile de profanare a Stemei de Stat în străinătate şi solicită guvernelor ţărilor respective explicaţii şi asigurarea demnităţii Stemei de Stat.
    Articolul 10. Restricţii la utilizarea Stemei de Stat
    (1) Se interzice utilizarea Stemei de Stat:
    a) sub orice formă, într-un conflict armat la care Republica Moldova nu este parte;
    b) ca marcă de fabrică sau de comerţ ori ca element al acestei mărci;
    c) ca bază pentru elaborarea însemnelor vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor corporative şi private, exceptînd anumite cazuri de interes naţional stabilite de Comisia Naţională de Heraldică.
    (2) Se interzice publicitatea:
    a) neautentică, ce conţine date care nu corespund realităţii în ce priveşte dreptul de utilizare a Stemei de Stat;
    b) amorală, care discreditează Stema de Stat.
    (3) Stema de Stat nu se amplasează pe clădirile avariate sau în care se efectuează reparaţii capitale, inclusiv pe cele a căror faţadă se repară. În cazul imposibilităţii demontării Stemei de Stat de pe clădirile avariate sau aflate în reparaţie, Stema de Stat, pe perioada lucrărilor de reabilitare, se acoperă pentru asigurarea integrităţii şi protecţiei demnităţii acesteia.
    (4) Dreptul de a folosi imaginea Stemei de Stat de către alte instituţii şi organizaţii decît cele stabilite la art. 4 şi 5 se acordă prin hotărîre de Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
Capitolul  III
ÎNSEMNELE DERIVATE ŞI ALUZIVE
LA STEMA DE STAT
    Articolul 11. Sigiliul Statului
    (1) Sigiliul Statului este un simbol naţional şi însemnul suveranităţii Republicii Moldova, care garantează autenticitatea actelor statului.
    (2) Sigiliul Statului reprezintă în amprentă un sigiliu rotund cu diametrul de 75 mm, avînd în cîmpul sigilar imaginea conturată a Stemei de Stat inclusă într-un cadru floral octalobal, iar în exergă, între două cercuri, cel interior liniar şi cel exterior perlat, legenda cu litere majuscule gotice moldoveneşti: „ + Republica Moldova” şi pe margine un cerc liniar.
    (3) Matricea Sigiliului Statului se execută în două formule cu valoare legală egală. Matricea pentru aplicare în ceară se execută din metal şi se gravează în incizie. Matricea pentru aplicare directă pe hîrtie sau pe alt suport omologat hîrtiei se execută din metal şi se gravează în excizie.
    (4) Sigiliul Statului se păstrează de Preşedintele Republicii Moldova ca şef al statului şi garant al suveranităţii, al independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.
    (5) Sigiliul Statului se aplică pe textul original al Constituţiei, al legilor constituţionale, pe tratatele internaţionale, pe scrisorile de acreditare ale reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova.
    În cazuri speciale, la decizia Parlamentului Republicii Moldova, Sigiliul poate fi aplicat şi pe alte acte.
    (6) Imaginea grafică originală a Sigiliului Statului este prevăzută în anexa nr. 2.
    Articolul 12. Însemne aluzive la Stema de Stat
    (1) Se consideră însemne aluzive la Stema de Stat:
    a) stema mică a Republicii Moldova, care repetă compoziţia scutului din Stema de Stat: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur (coupé de gueules et d’azur à un rencontre d’aurochs brochant, accompagné d’une étoile à huit rais entre les cornes, d’une roze héraldique à dextre et d’un croissant contourné à senestre, le tout d’or);
    b) capul de bour văzut din faţă, însoţit între coarne de o stea, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată (rencontre d’aurochs accompagné d’une étoile entre les cornes, d’une roze héraldique à dextre et d’un croissant contourné à senestre), indiferent de smalturi şi de modificarea poziţiei faţă de capul de bour sau a formei accesoriilor;
    c) capul de bour văzut din faţă, însoţit între coarne de o stea (rencontre d’aurochs accompagné d’une étoile entre les cornes), indiferent de smalturi;
    d) capul de bour văzut din faţă (rencontre d’aurochs) sau elementele heraldice identificatoare ale lui, indiferent de smalturi;
    e) capul de zimbru văzut din faţă (rencontre de bison) sau de altă bovină în atitudinile prevăzute la lit. a)–d) şi utilizat în context emblematic;
    f) o stea, o roză şi o semilună aşezate în poziţia heraldică rău-ordonat (une étoile, une roze et un croissant, mal-ordonnés) sau în poziţii derivate din aceasta, indiferent de smalturi şi de modificarea locului sau formelor;
    g) acvila cruciată (aigle tenant dans son bec une croix) sau elementele heraldice identificatoare ale ei, indiferent de smalturi, de modificarea desenului şi a atitudinilor heraldice, de prezenţa sau lipsa accesoriilor din gheare  şi a scutului de pe piept.
    (2) Însemnele aluzive la Stema de Stat simbolizînd statalitatea Republicii Moldova pot fi utilizate în însemnele heraldice, vexilare, faleristice şi uniformistice naţionale, teritoriale, corporative şi private, precum şi ca elemente ale designului public în conformitate cu rigorile ştiinţifice, în condiţii care respectă demnitatea lor şi numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 13
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 14
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea cu privire la Stema de Stat a Republicii Moldova nr. 337-XII din 3 noiembrie 1990 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1990, nr. 11, art. 267).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian  LUPU

    Nr. 32. Chişinău, 7 martie 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2