LPC53/2013
ID intern unic:  347655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 53
din  29.03.2013
pentru modificarea articolului 1811din Codul penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103     art Nr : 320
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 1811 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
    (1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul referendumului
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) În categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) sînt incluse şi băuturile alcoolice, produsele din tutun şi produsele alimentare.
    (3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) materiale şi obiecte de agitaţie electorală, achitate din fondul electoral, ce poartă numele şi prenumele candidatului, respectiv denumirea partidului politic, semne sau simboluri ale concurenţilor electorali, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărţi, pungi, tricouri, chipiuri, eşarfe, fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr. 53. Chişinău, 29 martie 2013.