LPC110/2013
ID intern unic:  347867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  03.05.2013
pentru modificarea articolului 271 din Legea nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 348
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 271 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 271. Atribuţiile Prim-ministrului interimar
    Prim-ministrul interimar are aceleaşi atribuţii ca şi Primul-ministru, cu excepţia:
    1) adoptării hotărîrii privind demisia Guvernului sau a Prim-ministrului;
    2) formării şi propunerii componenţei Guvernului.”

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI            Liliana PALIHOVICI

    Nr. 110. Chişinău, 3 mai 2013.