OIFPSC519/2013
ID intern unic:  347965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 519
din  07.05.2013
cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în
Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat nr.1164 din 25.10.2012
Publicat : 17.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 708
    Întru realizarea prevederilor art.1012 al Codului fiscal în redacţia Legii nr.73 din 11 aprilie 2013, în scopul eficientizării administrării fiscale în partea ce ţine de TVA şi reieşind din atribuţiile organului fiscal, stabilite în art.133 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa nr.2 la Ordinul nr.1164 din 25 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.234-236, art.1375), se completează şi se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 4.4 va avea următorul cuprins:
    „4.4. În subboxele 1.1 şi 2.1 se indică respectiv valoarea livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, şi suma TVA calculată de la valoarea acestor livrări.”
    2) După punctul 4.22 textul se completează cu un punct nou 4.221 cu următorul cuprins:
    “4.221. Producătorii agricoli şi producătorii de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, în temeiul art.1012 din Codul fiscal, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări conform art.96 lit.a), vor determina indicele din boxa 19 în modul următor:
    a) Se determină indicatorul iniţial pentru calculul TVA aferentă bugetului în conformitate cu art.1012 din Codul fiscal (Itva),
    Itva = (Suma TVA reflectată în boxa 11 - Suma TVA reflectată în boxa 18);
    b) Se determină ponderea TVA aferentă livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie în totalul sumei TVA calculate (K), (nu mai mult de 4 cifre după virgulă),

                Suma TVA reflectată în subboxa 2.1
    K =  ————————————————— ;
                Suma TVA reflectată în boxa 11

    c) Se determină suma TVA aferentă bugetului în conformitate cu art.1012 din Codul fiscal care se va reflecta în boxa 19 a Declaraţiei privind TVA,
    Boxa 19 = Itva – (Itva x K x 0,6),
    unde coeficientul 0,6 reprezintă 60% din  suma T.V.A. calculată aferentă livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie care nu se achită la buget şi rămîn la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi vor fi folosite de către acesta exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.
    Boxa 19 conform prezentului punct, se va completa începînd cu declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală aprilie 2013 şi doar pentru cazurile în care indicele Itva este mai mare de zero.”
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare vă aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    3. Direcţia generală administrarea impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                              Andrian TIMOTIN

    Nr. 519. Chişinău, 7 mai 2013.