OMEC85/2013
ID intern unic:  347989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 85
din  18.05.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 24.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 116-118     art Nr : 735
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                               Valeriu LAZĂR

    Nr. 85. Chişinău, 18 mai 2013.


Anexă

 la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 85 din 18 mai 2013

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d
/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
337.
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 032/01 din 19 aprilie 2013
 
18.2
 
338.
„EXTRATEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1010600017372
Nr. 18 din 14 mai 2013
 
18.2
 
339.
F.P.C. „TABITA COM” S.R.L.
cod fiscal 1004600053847
F/nr. din 01 aprilie 2013
 
18.2
 
340.
Î.C.S. „DORALIN” S.R.L.
cod fiscal 1005600024734
Nr. 03 din 01 februarie 2013
 
18.2
 
341.
„RONIDAL” S.R.L.
cod fiscal 1013600003743
Nr. 04 din 01 februarie 2013
Nr. 05 din 01 februarie 2013
Nr. 17 din 01 februarie 2013
Nr. 22 din 01 februarie 2013
18.2
18.2
18.2
18.2
42.
Î.C.S. „DANIROD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030550
Nr. 02 din 01 februarie 2013
18.2
343.
„CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 032/02 din 22 aprilie 2013
18.2
344.
„LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 032/07 din 02 mai 2013
18.2
345.
F.P.C. „INTERCENTRU-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1004600057797
Nr. 130410 din 10 aprilie 2013
18.2
346.
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr. 130408 din 08 aprilie 2013
18.2
347.
„CANINDSPORT” S.R.L.
cod fiscal 1002600039245
Nr. 130409 din 09 aprilie 2013
18.2
348.
Î.C.S. „REGETEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1002600039762
Nr. 032/03 din 22 aprilie 2013
18.2
349.
F.T.M. „CODRU” S.R.L.
cod fiscal 1003601005891
Nr. 032/04 din 22 aprilie 2013
18.2