LPC100/2013
ID intern unic:  348063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 100
din  26.04.2013
pentru modificarea articolului 9 din
Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006
privind descentralizarea administrativă
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 374
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – La articolul  9 alineatul (2) din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31, art. 91), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministrul administraţiei publice locale” se substituie cu cuvintele „Primul-ministru”.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Liliana PALIHOVICI

    Nr. 100. Chişinău, 26 aprilie 2013.