OSVC245/2013
ID intern unic:  348074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 245
din  22.05.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 799
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor bunuri nr.111 din 16.05.2013 (Monitorul Oficial nr.115/361 din 21.05.2013),
O R D O N :
    1. A completa anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „94” cu codul scutirii 137, după cum urmează:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA
137

Legea privind importul unor bunuri nr.111 din 16.05.2013

    Scutiri aplicate la importul de către Comitetul Naţional Olimpic a 15000 de tricouri, clasificate la poziţia tarifară 6109, fără drept de comercializare

    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                 Tudor BALIŢCHI

    Nr. 245-O. Chişinău, 22 mai 2013.