DPA664/2013
ID intern unic:  348216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 664
din  10.06.2013
privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 411     Data intrarii in vigoare : 10.06.2013
    Abrogat prin DP1460-VII din 26.02.15, MO52-57/06.03.15 art.60; în vigoare 26.02.15

    MODIFICAT
    DP1343-VII din 30.09.14, MO297-309/10.10.14 art.613
   
DP1102-VII din 11.04.14, MO92-98/18.04.14 art.240
   
DP849-VII din 05.11.13, MO252-257/08.11.13 art.713

    În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 12 din Legea securităţii statului şi al art. 26 din Legea cu privire la apărarea naţională,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se constituie Consiliul Suprem de Securitate în următoarea componenţă:
Preşedinte
    TIMOFTI Nicolae           - Preşedinte al Republicii Moldova, Comandant
                                             Suprem al Forţelor Armate 
Secretar
    BARBĂNEAGRĂ
    Alexei                              - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
                                              domeniul apărării şi al securităţii naţionale
Membri:
    CORMAN Igor              - Preşedinte al Parlamentului
    LEANCĂ Iurie               - Prim-ministru
    STOIANOGLO
    Alexandru                       - preşedinte alComisiei securitate naţională, apărare
                                             şi ordine  publică a Parlamentului
    GHERMAN natalia        - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi
                                             integrării  europene
    CANDU Andrian           - viceprim-ministru, ministru al economiei
    CARPOV Eugen            - viceprim-ministru
    TROENCO Valeriu       - ministru al apărării
    RECEAN Dorin             - ministru al afacerilor interne
    ARAPU Anatol              - ministru al finanţelor
    EFRIM Oleg                  - ministru al justiţiei
    PĂDURARU Ion           - secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii
                                             Moldova
    BALAN Mihai               - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al
                                             Republicii  Moldova
    GURIN Corneliu            - Procuror General
    DRĂGUŢANU Dorin    - Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    CHETRARU Viorel        - director al Centrului Naţional Anticorupţie.
    [Art.1 modificat prin DP1343-VII din 30.09.14, MO297-309/10.10.14 art.613]
    [Art.1 modificat prin DP1102-VII din 11.04.14, MO92-98/18.04.14 art.240]
    [Art.1 modificat prin DP849-VII din 05.11.13, MO252-257/08.11.13 art.713]
    Art.2. - Consiliul Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, Legii cu privire la apărarea naţională, altor acte legislative şi al Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate, aprobat de către Preşedintele Republicii  Moldova.
    Art.3. - Guvernul şi autorităţile administraţiei publice vor prezenta Consiliului Suprem de Securitate informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi îi vor acorda asistenţă multilaterală.
    Art.4. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.61-VII din 8 mai 2012 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.
    Art.5. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 664-VII. Chişinău, 10 iunie 2013.