HGC357/2013
ID intern unic:  348230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 357
din  12.06.2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.630
din 22 august 2011
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 408
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului  nr.630 din 22 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.139-145, art.700) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2, cifra „177” se substituie cu cifra „178”;
    la punctul 3, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”;
    2) în punctul 12 din anexa nr. 1, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                Natalia Gherman

    Nr. 357. Chişinău, 12 iunie 2013.