OMEC101/2013
ID intern unic:  348331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 101
din  12.06.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 891
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
O R D O N:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                               Valeriu LAZĂR

    Nr. 101. Chişinău, 12 iunie 2013.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 101 din 12 iunie 2013
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de
către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor
sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate
cu contractul

350.

„VOMOS GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1006600004094

Nr. 130406 din 6 aprilie 2013

18.2
351.

„TOLICI STIL” S.R.L.

cod fiscal 1008600011065

Nr. 032/8 din 2 mai 2013

18.2
352.

„LUXTORE” S.R.L.

cod fiscal 1011600000139

Nr. 24 din 31 mai 2013

18.2
353.

О.M. „VICTORIA FASHION” S.R.L.

cod fiscal 1006600013995

Nr. 032/05 din 22 aprilie 2013

18.2
354.

„MAST-TATAROV” О.I.

cod fiscal 1003606006538

Nr. 032/09 din 2 mai 2013

18.2
355.

„FANTAZIA-O” S.A.

cod fiscal 1003602150617

Nr. 032/10 din 2 mai 2013

18.2
356.

О.C.S. „EXTRAVIE” S.R.L.

cod fiscal 1007602006262

Nr. 032/11 din 2 mai 2013

18.2
357.

„ARTIZANA” S.A.

cod fiscal 1002600013012

Nr. 12 din 20 mai 2013

18.2
358.

F.P.C. „TIRAS” S.R.L.

cod fiscal 1003607013007

Nr. 8 din 17 mai 2013

18.2
359.

„NINA CONFECŢII” S.R.L.

cod fiscal 1012600004075

Nr. 6 din 22 iunie 2012

18.2
360.

О.C.S. „V&G STYLE” S.R.L.

cod fiscal 1010600026859

Nr. 032/13 din 2 mai 2013

18.2