HGC400/2013
ID intern unic:  348352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 400
din  18.06.2013
cu privire la completarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 467
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1057) se completează cu o Notă cu următorul cuprins:
    „Notă:
    În anul 2013 Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova va beneficia de transferuri directe pentru serviciile educaţionale oferite, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.849)”.

    PRIM-MINISTRU                                            Iurie LEANCĂ
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                            Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 400. Chişinău, 18 iunie 2013.