HGC413/2013
ID intern unic:  348429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 413
din  20.06.2013
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 489
    În temeiul art. 20 pct. 2) şi art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 „Cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art.1338), cu modificările ulterioare, cifra „2846” se substituie cu cifra „2845”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 din hotărîre, cifra „137” se substituie cu cifra „138”;
    la punctul 7 subpunctul 2) prima propoziţie din anexa nr. 1,  cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                           Oleg Efrim

    Nr. 413. Chişinău, 20 iunie 2013.