HGC433/2013
ID intern unic:  348580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 433
din  28.06.2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 689
din 13 noiembrie 2009
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 523
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 litera a) din Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.767), cu modificările ulterioare, sintagmele „dl Vladimir FILAT”, „dl Mihail MOLDOVANU” şi „dl Iurie LEANCĂ” se substituie, respectiv, prin sintagmele „dl Iurie LEANCĂ”, „dna Tatiana POTÎNG” şi „dna Natalia GHERMAN”.

    PRIM-MINISTRU                                                                            Iurie LEANCĂ

    Nr. 433. Chişinău, 28 iunie 2013.