OMEC113/2013
ID intern unic:  348629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 113
din  01.07.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 1015
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
O R D O N:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                        Valeriu LAZĂR

    Nr. 113. Chişinău, 1 iulie 2013.

Anexa
la ordinul Ministerului Economiei

nr. 113 din 1 iulie 2013

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
361.
F.P.C. „INTERCENTRU-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1004600057797
Nr. 1 din 23 mai 2013
Nr. 1 din 27 mai 2013
18.2
18.2