LPC141/2013
ID intern unic:  348684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  14.06.2013
pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII
din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asistenţă medicală
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 460
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 4 alineatul (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, literele e) şi f) se completează în final cu textul „ , inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 141. Chişinău, 14 iunie 2013.