LPC154/2013
ID intern unic:  348791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  28.06.2013
pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1234-XIV
din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere
a Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 479
    În temeiul Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.7 din 24 mai 2012 pentru controlul constituţionalităţii unor dispoziţii ale Legii nr. 1234-XIV din  22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 9 alineatul (7) din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139–140, art. 996), cu modificările ulterioare, textul „precum şi în cazul altor impedimente ce fac imposibilă desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova,” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Igor CORMAN

    Nr. 154. Chişinău, 28 iunie 2013.