HGC526/2013
ID intern unic:  348804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 526
din  11.07.2013
cu privire la acordarea titlului de parc industrial
Societăţii pe Acţiuni „Răut”
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 620
    În temeiul art.10 alin.(4) şi art.11 din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), art.6 alin.(2) lit. a) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă titlul de parc industrial Societăţii pe Acţiuni „Răut” – IDNO 10026002000612, care va administra Parcul Industrial „Răut”, amplasat în mun. Bălţi, pe un teren cu suprafaţa de 9,51873 ha, proprietate publică a mun. Bălţi (cod cadastral 0300207.399 şi 0300207.658 ).
    2. Din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 prin administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 58 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării
    regionale şi construcţiilor                                                             Marcel Răducan

    Nr. 526. Chişinău, 11 iulie 2013.