HGM560/2013
ID intern unic:  348894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 560
din  24.07.2013
cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei
consumatorilor pentru anii 2013-2020
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 654
    MODIFICAT
   
HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG449 din 19.06.17, MO216-228/30.06.17 art.543

    NOTĂ:
    În anexa nr. 2, cuvintele „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” și cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică” prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
    
În anexele nr.1 şi 2, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213



    Pentru executarea obiectivelor Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni perioada a doua (2017-2020) privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020, conform anexei nr.2.
    [Pct.1 modificat prin HG449 din 19.06.17, MO216-228/30.06.17 art.543]
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor prezenta, anual, pînă la 31 ianuarie, Ministerului Economiei informaţia despre implementarea Planului de acţiuni menţionat;
    vor asigura, în limitele competenţei şi din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, implementarea prevederilor Planului de acţiuni nominalizat.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe planuri de acţiuni teritoriale privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 şi să asigure condiţiile necesare pentru realizarea acţiunilor incluse în Plan.
    4. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului, pînă la 1 martie, raportul anual privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 5 din 14 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2008-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.14-15, art. 76).

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 560. Chişinău, 24 iulie 2013.

  
  anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG449 din 19.06.17, MO216-228/30.06.17 art.543]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Anexa nr.2 în redacția HG449 din 19.06.17, MO216-228/30.06.17 art.543]