LPC145/2013
ID intern unic:  348896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  14.06.2013
pentru  modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 516     Data intrarii in vigoare : 26.10.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 13412 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „de la 0,3 pînă la 0,8 g/l şi” se substituie cu textul „de la 0,3 pînă la 1,0 g/l sau”, iar textul „de la 0,15 pînă la 0,4 mg/l” – cu textul „de la 0,15 pînă la 0,5 mg/l”;
    la alineatul (3), textul „de la 0,8 g/l şi mai mult şi” se substituie cu textul „de la 1,0 g/l şi mai mult sau”, iar textul „de la 0,4 mg/l” – cu textul „de la 0,5 mg/l”.
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 231, alineatul (5) se abrogă.
    2. Articolul 233:
    la alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele „de Guvern” se substituie cu cuvintele „de lege”;
    sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de 3 ani” se substituie cu textul „de la 1 la 3 ani”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Consumul de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, pînă la testarea alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate,
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile specificate la alineatele (1)–(21), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(21), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.”
    3. În sancţiunea articolului 243, cuvintele „de un an” se substituie cu textul „de la 2 la 3 ani”.
    4. Articolul 400:
    la alineatul (1), cifrele „228–245” se substituie cu cifrele „228–232, 234–242, 244, 245”;
    la alineatul (4), după cifra „181,” se introduce cifra „1971,”, iar după cifra „227,” – cifrele „233, 243,”;
    la alineatul (5), textul „prevăzute la art. 322, care se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente” se substituie cu textul „ , a căror examinare este atribuită la competenţa instanţei de judecată”;
    la alineatul (6), textul „la art. 1971” se substituie cu textul „ , la art. 1971, 233, 243, 322”.
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepţia alin. (2) al prezentului articol, care intră în vigoare la data publicării.
    (2) Cauzele privind contravenţiile constatate de organele afacerilor interne pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate de organele afacerilor interne în modul stabilit de prezenta lege.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 145. Chişinău, 14 iunie 2013.