RMO161/2013
ID intern unic:  348911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 161
din  26.07.2013
R E C T I F I C A R E
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 84
    Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.152-158 din 19 iulie 2013, art.651) se va citi în următoarea redacţie:
    „3. Cheltuielile pentru realizarea hotărîrii în cauză se vor efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective şi din alte surse conform legislaţiei”.