OMEC131/2013
ID intern unic:  348927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 131
din  19.07.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 26.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 161-166     art Nr : 1117
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru GODOROJA, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                          Valeriu LAZĂR


    Nr. 131. Chişinău, 19 iulie 2013.

Anexa
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 131 din 19 iulie 2013
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare

şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
363.
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 032/14 din 03 iunie 2013
18.2
364.
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 1/06 din 24.06.2013
18.2
365.
F.P.C. „TIRAS” S.R.L.
cod fiscal 1003607013007
Nr. 9 din 17 iunie 2013
18.2
366.
„REZUAN” S.R.L.
cod fiscal 1003600059750
Nr. 1/06 din 03 iunie 2013
Nr. 032/15 din 02 iulie 2013
18.2
18.2
367.
Î.M. „ERMO-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1005607002069
Nr. 032/12 din 02 mai 2013
18.2
368.
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 21 din 20 iunie 2013
18.2
369.
S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 1/6 din 27 iulie 2013
18.2
370.
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 1 din 26 aprilie 2013
18.2