OMJC316/2013
ID intern unic:  348979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 316
din  16.07.2013
cu privire la completarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 1148
Înregistrat:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
___________Oleg Efrim
nr. 928 din 22.07.2013

    Întru eficientizarea supravegherii activităţii notariale, în temeiul art. 2 alin. (3), art. 28 alin. (1) şi art. 55 alin. (5) din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1209), cu modificările şi completările ulterioare, pct. 5 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 83-90, art. 319), şi a Hotărîrii Guvernului nr.488 din 29 martie 2008 “Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate ministerului justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.465), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (Anexa nr. 1), aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006 “Cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 145), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 7 se completează cu propoziţia
    „La solicitare, Centrul atribuie persoanei cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţii administraţiei publice locale un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora, pentru conectarea la Registru.”
    2) se completează cu punctele 71, 72 şi 73 cu următorul cuprins:
    „71. Pentru conectarea la Registru, Centrul atribuie Ministerului Justiţiei un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a deschiderii procedurilor succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora.
    72. Ministerul Justiţiei poate utiliza codul de acces doar în exerciţiul funcţiei de supraveghere a activităţii notariale şi pentru accesul la informaţia înscrisă în Registru.
    73. Conectarea Ministerului Justiţiei la Registru şi accesul la informaţii din Registru se efectuează fără plată.”;
    3) se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins:
    „281. În temeiul interpelării expediate, Ministerul Justiţiei recepţionează din Registru informaţia privind înregistrarea deschiderii procedurii succesorale şi a testamentelor. În interpelare datele se introduc din certificatul de deces.”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                                         Oleg EFRIM

    Nr. 316. Chişinău, 16 iulie 2013.