HGC567/2013
ID intern unic:  348986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 567
din  29.07.2013
cu privire la completarea tabelului I la
Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 663
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În tabelul I, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, Lista nr.1 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „PVP (a-pirrolidinovalerophenone = 2-Pyrrolilidinovalerophenone-phenyl - 2 (pyrrolidin – 1 - y1) pentan-1-one
    4 - MEC (4–metil–N-Etilcatinona, para-metil-N-etilcatinona) = 2 Ethylamino - 1- (4 - methylphenyl) – 1 - propanone
    Bufedrona (α-metilamino-butirofenona) =  2 - (metilamino) – 1 - (phenylbutan) - 1-one
    MDPV (Metilenedioxipyrovalerona) = 1 - (3,4 - Metilenedioxiphenil) - 2-pyrrolidinil – pentan – 1 - one)
    Metilona (3,4-metilendioxi-N-metilcatinona) = 2 – metilamino – 1 - (3,4 metilendioxifenil)  propan – 1 - one”.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                   Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                                     Dorin Recean

    Nr. 567. Chişinău, 29 iulie 2013.