LPC197/2013
ID intern unic:  349003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 197
din  12.07.2013
pentru modificarea articolului 16 al Legii nr. 39-XIII
din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 558
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 16 al Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Absenţa deputatului de la şedinţa Parlamentului în semn de protest faţă de un proiect sau faţă de o altă chestiune inclusă pe ordinea de zi, anunţată de deputat personal sau în numele fracţiunii în şedinţa în plen a Parlamentului, se consideră absenţă din motive întemeiate.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 197. Chişinău, 12 iulie 2013.