OSVA346/2013
ID intern unic:  349022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 346
din  19.07.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 02.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 167-172     art Nr : 1152
    Abrogat prin OSV04 din 02.01.14, MO27-34/07.02.14 art.123

  
  În conformitate cu prevederile Legii privind importul şi procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii şi bunuri nr.129 din 04.07.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.152-158/475 din 19.07.2013),
ORDON:
    1. A completa anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „94” cu codul scutirii 038, după cum urmează:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA
038

Legea privind importul şi procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii şi bunuri nr.129 din 04.07.2013

    Scutiri aplicate la importul de către Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”, precum şi agenţii economici (conform contactelor оncheiate оn baza procedurilor de achiziţie) a bunurilor (mărfurilor) conform anexei, destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar de Simulare оn Instruirea Medicală, finanţat conform Acordului de finanţare nr.ENPI/2008/019-655, fără drept de оnstrăinare


    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” va opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI  VAMAL                                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 346-O. Chişinău, 19 iulie 2013.