LPC206/2013
ID intern unic:  349100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 206
din  12.07.2013
pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 588
    Parlamentul  adoptă  prezenta  lege organică.
    Articol unic. – La articolul 7 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, după cuvintele „calitatea de şef, de şef adjunct” se introduc cuvintele „(inclusiv interimatul acestor funcţii)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 206. Chişinău, 12 iulie 2013.