HGM573/2013
ID intern unic:  349108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 573
din  06.08.2013
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
a managementului finanţelor publice 2013-2020
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 669
    MODIFICAT
    HG1149 din 20.12.17, MO7-17/12.01.17 art.5


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor va elabora, anual, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020.
    3. Entităţile guvernamentale implicate vor contribui la realizarea obiectivelor atît pe termen lung, cît şi a celor pe termen scurt din Planul şi Strategia sus-menţionate.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 573. Chişinău, 6 august 2013.

   
strategia
    [Strategia modificată prin HG1149 din 20.12.17, MO7-17/12.01.17 art.5]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG1149 din 20.12.17, MO7-17/12.01.17 art.5]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG1149 din 20.12.17, MO7-17/12.01.17 art.5]