OSVA357/2013
ID intern unic:  349124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 357
din  25.07.2013
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 1207
    Abrogat prin OSV04 din 02.01.14, MO27-34/07.02.14 art.123

    În conformitate cu prevederile Legii pentru completarea unor acte legislative nr.213 din 12.07.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-160/508 din 23.07.2013),
ORDON:
    1. A completa anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „94” cu codul scutirii 039, după cum urmează:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii  

Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

039

LTV, pct.14 al Notei la anexa nr.2;
LTV, art.28 lit.t1);
Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(81);

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(135)

    Scutiri aplicate la importul:

mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, mun. Chişinău, pentru anii 2013-2014;

-   mărfurilor, destinate clădirii Parlamentului, şi anume:

  a)  aparate de înregistrare a sunetului; aparate de  reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;

  b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetic;

  c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;

  d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

 
    2. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Tudor BALIŢCHI

    Nr. 357-O. Chişinău, 25 iulie 2013.