OMFM118/2013
ID intern unic:  349175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 118
din  06.08.2013
privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 1224
    MODIFICAT
   
OMF48 din 12.03.19, MO101-107/22.03.19 art.528; în vigoare 01.01.20
    ОMO39 din 20.02.15, MO39-45/20.02.15 pag.168
   
OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833
    OMF146 din 16.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1506


    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008 ”Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 10-11, art. 31), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Standardele Naţionale de Contabilitate cu intrarea în vigoare din 1 ianuarie 2014, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor a:
    [Pct.1 modificat prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]
    [Pct.1 modificat prin OMF146 din 16.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1506]

    1)  Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC):
    SNC   Prezentarea situaţiilor financiare
    SNC   Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare
    SNC   Imobilizări necorporale şi corporale
    SNC   Investiţii imobiliare
    SNC   Contracte de leasing
    SNC   Deprecierea activelor
    SNC   Creanţe şi investiţii financiare
    SNC   Stocuri
    SNC   Capital propriu şi datorii
    SNC   Venituri
    SNC   Cheltuieli
    SNC   Contracte de construcţii
    SNC   Costurile îndatorării
    SNC   Diferenţe de curs valutar şi de sumă
    SNC   Părţi afiliate şi contracte de societate civilă
    SNC   Particularităţile contabilităţii în agricultură
    1)  Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC):
    SNC   Prezentarea situaţiilor financiare
    SNC   Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare
    SNC   Imobilizări necorporale şi corporale
    SNC   Contracte de leasing
    SNC   Deprecierea activelor
    SNC   Creanţe şi investiţii financiare
    SNC   Stocuri
    SNC   Capital propriu şi datorii
    SNC   Venituri
    SNC   Cheltuieli
    SNC   Contracte de construcţii
    SNC   Costurile îndatorării
    SNC   Diferenţe de curs valutar şi de sumă
    SNC   Părţi afiliate şi contracte de societate civilă
    SNC   Particularităţile contabilităţii în agricultură
    [Pct.1 subpct.1) modificat prin OMF48 din 12.03.19, MO101-107/22.03.19 art.528; în vigoare 01.01.20]
    2)  Indicaţiilor metodice
    Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor
    Indicaţii metodice privind contabilitate pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
    11. Standardele Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiile metodice, menţionate la pct.1, se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Indicaţiilor metodice menţionate la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Standardele Naţionale de Contabilitate menţionate la pct.2.
    [Pct.11 introdus prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]
 
   2. Din 1 ianuarie 2015 se abrogă:
    [Pct.2 modificat prin OMF166 din 28.11.13, MO291-296/13.12.13 art.1833]
   
1)  Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC):
    SNC 1  “Politica de contabilitate”
    SNC 2  “Stocurile de mărfuri şi materiale”
    SNC 3  “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”
    SNC 4  “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”
    SNC 5  “Prezentarea rapoartelor financiare”
    SNC 6  “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole”
    SNC 7  “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”
    SNC 8  “Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esenţiale şi modificările politicii de contabilitate”
    SNC 9  “Contabilitatea  consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare-experimentare”
    SNC 10 “Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare”
    SNC  11 “Contractele de construcţie”
    SNC  12 “Contabilitatea impozitului pe venit”
    SNC 13 “Contabilitatea activelor nemateriale”
    SNC 14 “Informaţii financiare privind sectoarele”
    SNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”
    SNC 17 “Contabilitatea arendei (chiriei)”
    SNC 18 “Venitul”
    SNC 19 “Beneficiile angajaţilor”
    SNC 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”
    SNC 21 “Efectele variaţiilor cursurilor valutare”
    SNC 22 “Combinări de întreprinderi”
    SNC 23 “Cheltuielile privind împrumuturile”
    SNC 24 “Publicitatea informaţiei privind părţile legate”
    SNC 25 “Contabilitatea investiţiilor”
    SNC 26 “Contabilitatea planurilor de pensii”
    SNC 27 “Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice”
    SNC 28 “Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”
    SNC 31 “Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt”
    SNC 62 “Contabilitatea în partidă simplă”
    2) Comentariile privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.):
    C.S.N.C. 1 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 1 „Politica de contabilitate”
    C.S.N.C. 7 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”
    C.S.N.C. 11 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 11 „Contracte de construcţie”
    C.S.N.C. 13 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”
    C.S.N.C. 14 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 14 „Informaţii financiare privind sectoarele”
    C.S.N.C. 16 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”
    C.S.N.C. 18 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 18 „Venitul”
    C.S.N.C. 23 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 23 „Cheltuielile privind împrumuturile”
    C.S.N.C. 24 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 24 „Publicitatea informaţiei privind părţile legate”
    C.S.N.C. 25 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”
    C.S.N.C. 27 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice”
    C.S.N.C. 28 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”
    C.S.N.C. 31 Comentarii privind aplicarea S.N.C. 31 „Reflectarea în rapoartele financiare a participaţiilor în activitatea de întreprinzător sub control mixt”
    3) Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare aprobate prin ordinele ministrului finanţelor nr. 174 din 25.12.1997, nr.16 din 29.01.1999, nr.41 din 30.03.1999, nr. 32 din 03.03.2000, nr.120 din 15.12.2000, nr.30 din 05.03.2001, nr.59 din 04.06.2001, nr.68 din 25.06.2001, nr.109 din 28.11.2001, nr.55 din 05.06.2002, nr.63 din 24.06.2002, nr.64 din 04.07.2002, nr.104 din 27.11.2002, nr. 115 din 18.12.2002, nr. 21 din 07.03.2003, nr.68 din 19.11.2003, nr. 80 din 19.12.2003, nr. 34 din 21.05.2004, nr. 43 din 12.07.2004, nr. 92 din 29.12.2004, nr.9 din 27.01.2005, nr. 2 din 10.01.2006, nr. 61 din 08.08.2006, nr.81 din 26.09.2007, nr.61 din 23.06.2008, nr.116 din 26.12.2008,(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-91 din 30.12.1997, nr. 35-38 din 15.04.1999, nr. 27-28 din 09.03.2000, nr.163-165 din 29.12.2000, nr.35-38 din 29.03.2001,nr.59-61 din 04.06.2001, nr.73-74 din 05.07.2001, nr.147-149 din 06.12.2001, nr.75 din 13.06.2002, nr.91-94 din 27.06.2002, nr.135-136 din 03.10.2002, nr.170-172 din 13.12.2002, nr.178-181 din 27.12.2002, nr. 59 din 28.03.2003, nr. 234 din 24.11.2003, nr. 1-5 din 01.01.2004, nr. 83-87 din 28.05.2004, nr. 119-122 din 23.07.2004, nr. 1-4 din 07.01.2005, nr. 46-50 din 25.03.2005, nr. 20 din 31.01.2006, nr. 138-141 din 01.09.2006, nr.157-160 din 05.10.2007, nr.112-114 din 27.06.2008, nr.237-240 din 31.12.2008).
    [Pct.2 modificat prin ОMO39 din 20.02.15, MO39-45/20.02.15 pag.168]

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                              Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 118. Chişinău, 6 august 2013.