OMSC880/242/2013
ID intern unic:  349183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 880/242
din  06.08.2013
cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare
în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS şi
CNAM nr. 1239/253-A din 10.12.2012
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 1231
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1387 din 10 decembrie 2007, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂM:
    1. Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 1239/253-A din 10 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
    punctul 99 se completează în final cu propoziţia:
    “Serviciile medicale, notificate cu asterisc în anexa nr. 5 al Programului Unic, pot fi efectuate inclusiv la trimiterea medicului de familie, în baza biletului de trimitere completat de acesta”.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                            Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL CNAM                                        Mircea BUGA

    Nr. 880/242-A. Chişinău, 6 august 2013.