OMEC148/2013
ID intern unic:  349277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 148
din  19.08.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 1270
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRU ECONOMIEI                                                             Valeriu LAZĂR

    Nr. 148. Chişinău, 19 august 2013.

Anexa
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 148 din 19 august 2013


LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
371.
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 22 din 09 august 2013
18.2
372.
„STIL” S.A.
cod fiscal 1003611011541
Nr. 03 din 2 iulie 2013
18.2
373.
Î.M. „AGO D-ORO” S.R.L.
cod fiscal 1013606001051
Nr. 3007 din 30 iulie 2013
18.2
374.
Î.C.S. „RUNFELSIA” S.R.L.
cod fiscal 1004602005389
Nr. 1/13 din 01 martie 2013
18.2
375.
S.C. „CODRU-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1006600049303
Nr. 20 din 15 iunie 2013
18.2
376.
„FANTAZIA-O” S.A.
cod fiscal 1003602150617
Nr. 1/5 din 24 mai 2006
18.2
377.
F.I.E. „ŞALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. 130404 din 04 aprilie 2013
18.2
378.
„DELTATECH” S.R.L.
cod fiscal 1012600012902
Nr. 21 din 11 iulie 2013
18.2
379.
Î.M. „FASHION GROUP” S.R.L.
cod fiscal 1002600035258
Nr. 25 din 01 august 2013
18.2
380.
Î.C.S. „TAP FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1004601005315
Nr. 21 din 07 august 2013
Nr. 15 din 07 august 2013
18.2
18.2