LPC167/2013
ID intern unic:  349302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  05.07.2013
pentru modificarea anexei nr. 11 la
Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 24.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 605
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La poziţia 10 din anexa nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, în coloana 5, textul „Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se înlocuieşte cu textul „Primăria satului Ţaul”.
    Art. II. –  Guvernul, în termen de o lună de la publicarea prezentei legi, va adopta o hotărîre privind transmiterea în administrare Primăriei satului Ţaul a monumentului de arhitectură peisajeră „Parcul din satul Ţaul”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 167. Chişinău, 5 iulie 2013.