HGC650/2013
ID intern unic:  349455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 650
din  28.08.2013
cu privire la modificarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2013
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 752
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Poziţia 219 din Programul lucrărilor statistice pe anul 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 28 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.6-9, art.37), se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga

    Nr. 650. Chişinău, 28 august 2013.