OMEC157/2013
ID intern unic:  349552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 157
din  04.09.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 1372
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                          Valeriu LAZĂR

    Nr. 157. Chişinău, 4 septembrie 2013.


Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 157 din 4 septembrie 2013

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea оntreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului оncheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor оn conformitate cu contractul

381.

О.C.S. „ASENA-TEXTIL” S.R.L.

cod fiscal 1002600017803

Nr. 130821 din 21 august 2013

Nr. 130822 din 22 august 2013

18.2
18.2
382.

О.M. „MEDITEX” S.R.L.

cod fiscal 1012608001047

Nr. 2013/01M din 8 mai 2013

18.2
383.

„ŞIRTEX GROUP” S.R.L.

cod fiscal 1013600008612

Nr. 03/12 din 31 mai 2013

18.2