OMFC105/2013
ID intern unic:  349671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 105
din  15.07.2013
privind aprobarea Normelor metodologice
de audit intern în sectorul public
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 1430     Data intrarii in vigoare : 20.09.2013
    În conformitate cu art.29 litera b) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice de audit intern în sectorul public (conform anexei).
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 29 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.12-15, art.49).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                      Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 105. Chişinău, 15 iulie 2013.

   
anexa