HGC751/2013
ID intern unic:  349706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 751
din  20.09.2013
cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr.933 din 12  septembrie 2000
Publicat : 24.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 853
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.933 din 12 septembrie 2000 “Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.1031), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.933
din 12 septembrie 2000

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI)
„Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI
„Întreprindere inovatoare”

    DUCA Gheorghe             – preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                                academician, preşedinte al Comisiei
    BOLOCAN Lilia             – director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                                Intelectuală, doctor, vicepreşedinte al Comisiei
    ROJNEVSCHI Maria     – director al Departamentului promovare şi editură al
                                               Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, doctor,
                                               secretar al Comisiei
    CANŢER Valeriu           –  preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
                                               Atestare, academician
    CEREMPEI Valerian      –  vicedirector  general al Institutului  de Tehnică Agricolă
                                               „MECAGRO”, doctor
    CULIUC Leonid             –  academician coordonator al Secţiei de ştiinţe naturale şi
                                               exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    DOROGAN Valerian     –   prorector pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice
                                               a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
    GĂINĂ Boris                 –  academician coordonator al Secţiei de  ştiinţe agricole a
                                               Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GROPPA Stanislav         –  academician coordonator al Secţiei de ştiinţe medicale
                                               a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GULEA Aurelian            –  şeful Catedrei chimie anorganică a Universităţii de Stat din
                                               Moldova, academician, profesor universitar
    PRISACARI  Viorel        –  şeful Catedrei epidemiologie, Universitatea de Stat de
                                               Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, membru
                                               corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor
                                               universitar
    TIGHINEANU Ion        –   prim - vicepreşedinte al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                               academician, profesor universitar
    TODERAŞ Ion              –   director al Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei, academician”

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                    Valeriu Lazăr

    Nr. 751. Chişinău, 20 septembrie 2013.