OMFC146/2013
ID intern unic:  349887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 146
din  16.10.2013
cu privire la modificarea Ordinelor nr.118
şi nr. 119 din 6 august 2013
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 1506
    Pornind de la importanţa majoră a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Planului general de conturi contabile, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2014 şi necesitatea asigurării accesului liber la actele normative menţionate,
ORDON:
    1. În pct. 1 al Ordinului ministrului finanţelor nr.118 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1224), sintagma „ediţie specială a Monitorului” se substituie cu cuvîntul „Monitorul”.
    2. În pct.1 al Ordinului ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1225), sintagma „Ediţie Specială a Monitorului” se substituie cu cuvîntul „Monitorul”.

    VICEMINISTRUl FINANŢELOR                                           Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 146. Chişinău, 16 octombrie 2013.