OMEC183/2013
ID intern unic:  350099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 183
din  29.10.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se
operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 1627
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                           Valeriu LAZĂR

    Nr. 183. Chişinău, 29 octombrie 2013.

 Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 183 din 29 octombrie 2013
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
393.
„TEXACTIV” S.R.L.
cod fiscal 1013605001353
Nr. 02/2013 din 10 iunie 2013
18.2
394.
„VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 15 din 15 august 2013
18.2
395.
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
F/nr. din 22 iulie 2013
18.2
396.
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 1 din 20 aprilie 2013
Nr. 2 din 20 august 2013
18.2
18.2
397.
„LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 43S din 01 august 2013
18.2
398.
„LOZ-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012600030586
Nr. 04/2013 din 01 octombrie 2013
18.2
399.
Î.C.S. „LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.
cod fiscal 1010600027432
Nr. 6 din 01 octombrie 2013
18.2
400.
Î.C.S. „M-IT FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1004601000055
Nr. 51 din 24 septembrie 2013
18.2