OMTIDC231/2013
ID intern unic:  350112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 231
din  22.10.2013
cu privire la majorarea tarifelor în transportul
de călători şi bagaje pe rute regulate
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 1629
    Întru executarea Hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 decembrie 2012, menţinută în vigoare prin Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a RM din 8 august 2013 prin care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a fost obligat să emită actul administrativ în formă de ordin, prin care tariful pentru serviciile de tansportare a călătorilor şi bagajelor cu transportul auto pe rutele suburbane şi interurbane să fie stabilit în mărime de 0,58 lei pentru un pasager/kilometru,
    În conformitate cu Tranzacţia de determinare a modalităţii de executare a Hotărîrii Curţii de Apel Chişinău nr. 3-1515/12 din 24 decembrie 2012, încheiată la data de 21 octombrie 2013,
    În temeiul art. 36 alin. (2) al Legii nr. 116 din 29.07.1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto, pct. 18 lit. (c) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009,
ORDON:
    1. Se stabileşte din 1 noiembrie 2013 tarifele-plafonate în transportul auto de călători pe rute suburbane şi interurbane (pentru un pasager/kilometru) cu mijloace de transport auto:
    cu scaune necapitonate pînă la 0,46 lei;
    cu scaune capitonate pînă la 0,48 lei.
    2. Agenţii transportatori, gările şi staţiile auto vor asigura aplicarea tarifelor pentru transportul auto regulat de călători, în limitele tarifelor plafonate şi în conformitate cu prevederile pct.1 al prezentului ordin.
    3. Î.S. “Gările şi Staţiile Auto” (dl Vladislav Zara) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4.  Se abrogă ordinul Agenţiei Transporturi a RM nr. 17 din 11.02.2009.
    5. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vladimir Cebotari, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                              Vasile BOTNARI

    Nr. 231. Chişinău, 22 octombrie 2013.